De op deze website getoonde informatie wordt door JT Consult met zorg samengesteld.
Daar voor de juistheid en volledigheid van de informatie niet kan worden ingestaan, wenst JT Consult hiervoor geen aansprakelijkheid te accepteren.
JT Consult aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 
JT Consult verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door JT Consult worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 
Het auteursrecht op deze website ligt bij JT Consult tenzij anders vermeld. Zonder toestemming van JT Consult is het niet toegestaan enig (beeld)materiaal te vermenigvuldigen of openbaar te maken in welke vorm dan ook. Toestemming aanvragen dient per e-mail te gebeuren.
Suggesties ter verbetering alsmede op- of aanmerkingen over de inhoud van deze website, kunt u eveneens per e-mail aan ons kenbaar maken